Ajankohtaista

KOKOUSKUTSU

KOKOUSKUTSU

Kutsumme teidät Pohjois-Espoon ratsastuspolut ry:n vuosikokoukseen, joka pidetään perjantaina 28.5.2021 klo 18.00, Cypis tallin kerhotilassa, osoitteessa Kellonummentie 14, 02740 Espoo.

Käsiteltävät asiat/työjärjestys

1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksen hyväksyminen

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Esitetään/vahvistetaan/päätetään vuosikertomus, tilinpäätös ja

toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2020

5. Esitetään/vahvistetaan/päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

6. Esitetään/vahvistetaan/päätetään varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus ja kannattavien henkilöjäsenten ja kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisen ja kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun suuruus.

7. Esitetään/vahvistetaan/päätetään toimintasuunnitelma vuodelle 2021.

8. Esitetään/vahvistetaan/päätetään tulo- ja menoarvio vuodelle 2021.

9. Valitaan hallituksen jäsenet sekä nimetään heidän keskuudestaan hallituksen puheenjohtaja vuodeksi 2021.

10. Valitaan yksi toiminnantarkastaja sekä hänelle varatoiminnantarkastaja

11. Valitaan yhdistyksen edustajat muiden yhteisöjen vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan hallitukselle valtuudet edustajien valitsemiseksi em. kokouksiin

12. Käsitellään hallituksen esittämät ja jäsenten 12§ mukaisesti vireille panemat asiat.

13. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA !

Pohjois-Espoon ratsastuspolut ry Hallitus