Ajankohtaista

Ajankohtaiset asioita löytyy Facebook-sivuiltamme. Kutsut yhdistyksen vuosikokoukseen julkaisemme tällä sivulla.

Vuosikokouskutsu

Pohjois-Espoon Ratsastuspolut ry kutsuu Hallituksensa ja Jäsenensä koolle
AIKA: 15.3.2024 klo 18:00
PAIKKA : Cypis-tallin kerhotila ( Kellonummentie 14, 02740 Espoo )

Käsiteltävät asiat/työjärjestys
1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksen hyväksyminen.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Esitellään/vahvistetaan/päätetään vuosikertomus, tilinpäätös ja
toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2023.
5. Esitellään/vahvistetaan/päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
6. Vahvistetaan varsinaisten aktiivijäsenten jäsenmaksu sekä kannattavien henkilö-ja
yhteisöjäsenten jäsenmaksun suuruus vuodelle 2024.
7. Päätetään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2024.
8. Esitetään/vahvistetaan/päätetään tulo-ja menoarvio vuodelle 2024.
9. Valitaan hallituksen jäsenet sekä nimetään heidän keskuudestaan hallituksen
puheenjohtaja vuodeksi 2024.
10. Valitaan yksi Toiminnantarkastaja sekä hänelle Varatoiminnantarkastaja.
11. Valitaan yhdistyksen edustajat muiden yhteisöjen vuosi- ym. Kokouksiin tai
annetaan hallitukselle valtuudet edustajien valitsemiseksi em. kokouksiin.
12. Käsitellään hallituksen esittämät ja jäsenten 12§ mukaisesti vireille panemat
asiat.
13. Kokouksen päättäminen.

TERVETULOA !

Pohjois-Espoon ratsastuspolut ry
Hallitus