Ajankohtaista

KOKOUSKUTSU

Kutsumme teidät Pohjois-Espoon ratsastuspolut ry:n vuosikokoukseen, joka pidetään maanantaina 15.6.2020 klo 18.00, Cypis tallin kerhotilassa, osoitteessa Kellonummentie 14, 02740 Espoo.

Käsiteltävät asiat/työjärjestys

 1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksen hyväksyminen

 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. Esitetään/vahvistetaan/päätetään vuosikertomus, tilinpäätös ja

  toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2019

 5. Esitetään/vahvistetaan/päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

 6. Esitetään/vahvistetaan/päätetään varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus ja kannattavien henkilöjäsenten ja kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisen ja kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun suuruus.

 7. Esitetään/vahvistetaan/päätetään toimintasuunnitelma vuodelle 2020.

 8. Esitetään/vahvistetaan/päätetään tulo- ja menoarvio vuodelle 2020.

 9. Valitaan hallituksen jäsenet sekä nimetään heidän keskuudestaan hallituksen puheenjohtaja vuodeksi 2020.

 10. Valitaan yksi toiminnantarkastaja sekä hänelle varatoiminnantarkastaja

 11. Valitaan yhdistyksen edustajat muiden yhteisöjen vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan hallitukselle valtuudet edustajien valitsemiseksi em. kokouksiin

 12. Käsitellään hallituksen esittämät ja jäsenten 12§ mukaisesti vireille panemat asiat.

 13. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA !

Pohjois-Espoon ratsastuspolut ry Hallitus.